Ekonomisk ersättning

Reseersättning

När du deltar på aktivitet som Barncancerfonden Mellansverige anordnar kan du få reseersättning om resan enkel väg är 75 kilometer eller mer.

För praktisk information kontakta föreningsinformatören i god tid innan aktiviteten äger rum via e-post mellansverige@barncancerfonden.se eller telefon 0731-81 04 56.

Försäkring

Vid aktiviteter i föreningens regi omfattas du som medlem i Barncancerfonden Mellansverige av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen är tecknad hos Länsförsäkringar enligt villkoren KO 611:11. 

”Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige, under resor, utflykter i föreningens regi samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.” 

För att läsa de fullständiga villkoren se Länsförsäkringar.